7 Mei 2013
WERKZAAMHEDEN


Beste bewoners,

Deze nieuwsbrief ontvangt u alle op papier, de reden daar voor is dat wij willen voorkomen
dat u niet op de hoogte bent van wat er gaat gebeuren,


Maandag 13 mei aanstaande om 07.00 uur zal de firma van Raaijen Bestrating beginnen
met de herstel werkzaamheden van de rijweg bestrating rond de rioleringsputten,
deze werkzaamheden zullen ongeveer 4 dagen duren maar weersomstandigheden of
constatering van extra werk kan vertraging opleveren.


Rond de rioolputten zal een deel worden opgebroken en de put worden hersteld en daarna
weer bestraat.


Het kan voorkomen dat door de ernst van de verzakking ook een deel van de zwarte
bestrating verwijderd wordt en deze wordt dan weer bestraat.


De in en uitritten worden ook meegenomen, het kan dus zijn dat een in/uitrit niet
bereikbaar is, hou daar rekening mee.


Nu is het niet toegestaan om van de ene zijde naar de andere zijde van het binnenterrein
te rijden. Tijdens de werkzaamheden is het wel toegestaan.


Rond de lantaarnpalen en in de stegen zal ook herstelwerkzaamheden plaatsvinden.


Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk om ons terrein goed en veilig te houden, overlast
is niet te voorkomen en wij vragen u begrip hiervoor.


Als u wilt kan u de werklui altijd wat aanbieden zoals een extra bakje koffie of frisdrank.


Met deze info hopen wij u weer ge´nformeerd te hebben.


Theo Hagman
Secretaris

26 maart 2013

MEDEDELING


Betreft: werkzaamheden binnenterrein

Beste bewoners,

Het bestuur heeft de afgelopen weken niet stil gezeten en zijn op zoek gegaan naar bedrijven die de volgende zaken voor ons wilde herstellen;
  • Hemelwaterafvoer
  • Bestrating en rioolputten
  • Mos bestrijding
Hemelwaterafvoer
Deze worden in de eerste 2 weken van april vervangen in Anti vandalisme pijpen.
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door Best Installatietechniek.
Door deze werkzaamheden zal er sprake zijn van enige overlast.


Bestrating en rioolputten
Deze werkzaamheden zullen beginnen zodra alle vergunningen zijn afgegeven door de gemeente een precieze data is dus nog niet te geven maar u zal daar over worden ge´nformeerd, de opdracht is wel z.s.m uit te voeren en zal worden uitgevoerd door v. Raaijen bestrating.
Deze werkzaamheden duren enkele dagen en zal zeker tot overlast zorgen, wij zullen met de aannemer gaan overleggen om aan het einde van de dag een goede bereikbaarheid is het mandeliggebied. al zal dat niet altijd lukken.

Deze werkzaamheden houden in:
  • rond alle rioolputten gaat de bestrating eruit en de rioolput wordt (waar nodig) opgehoogd en opnieuw bestraat
  • de inrit Reling/Midzwaard zal in ze geheel worden opgebroken en her bestraat
  • de inrit Boelijn/Midzwaard wordt waar nodig opnieuw bestraat
  • de uitrit wordt waar nodig opnieuw bestraat
  • in de bocht van de inrit Boelijn/Midzwaard zit een verzakking deze wordt opnieuw bestraat
  • de lantaarnpalen en hemelwaterafvoeren waar de zand is weggespoeld wordt aangevuld en opnieuw bestraat
  • eventuele kleine reparaties die nog gevonden worden
Mos bestrijding
Ons onderhoudsbedrijf wilt gaan kijken of hij de mos op de bestrating kan verwijderen anders moet daar een bedrijf voor komen die met een hogedrukspuit de mos verwijderd, deze zou dan ook de kauwgom kunnen verwijderen.
Deze werkzaamheden worden pas uitgevoerd na de werkzaamheden van de bestrating.


Wij hopen u hiermede weer bij te hebben gepraat over de komende werkzaamheden.


Deze informatie is nu nog alleen per email verstuurd. Wij hebben niet van alle bewoners een emailadres en kunnen nu dan ook niet alle bewoners informeren.
Als u eventueel uw buren mocht spreken en deze hebben niet deze informatie vraag dan of zij hun emailadres willen doorgeven aan dit emailadres of aan bestuur@bewonersverenigingdethuishaven.nl , deze informatie wordt ook weer op onze internetpagina www.bewonersverenigingdethuishaven.nl geplaatst.


Met vriendelijke groeten,
Richard van Wanrooij en Theo Hagman